Toruń

Aż trudno dziś uwierzyć, że w miejscu dzisiejszych ruin istniał potężny zamek konwentu krzyżackiego. Został zniszczony na początku wojny trzynastoletniej przez torunian.

Toruń
Fot. Lestat (Jan Mehlich) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
W 1. połowie XIII wieku Krzyżacy 10 km na północ od dzisiejszego Torunia założyli umocniony przyczółek, który nazwali Vogelsang. Ze względu na powtarzające się powodzie rycerze zakonni stanęli przed koniecznością przeniesienia sweoje siedziby na wyżej położone miejsce. Ich wybór padł na dawny gród słowiański Postolsko, który narzucił przyszłej warowni nietypowy, nieregularny kształt podkowy. Powstała tu drewniano-ziemna warownia, której umocnienia z czasem wymieniono na murowane. Ostatecznie budowę murowanego zamku ukończono pod koniec XIV wieku. Warowny zespół obronny składał się z zamku konwentualnego z wysoką wieżą oraz dwóch przedzamczy.

Po bitwie pod Grunwaldem w 1410 roku zamek w Toruniu został zajęty przez wojska Władysława Jagiełły, który obsadził go załogą pod dowództwem Wincentego z Granowa. Toruń powrócił w ręce Krzyżaków na mocy traktatu pokojowego zawartego w 1411 roku.

Toruń
Podziemia zamkowe. Fot. Dawid Galus [CC BY-SA 3.0 pl], via Wikimedia Commons
W lutym 1454 roku Toruń dał sygnał do rozpoczęcia powstania antykrzyżackiego. Po dwudniowym oblężeniu mieszczanie toruńscy zajęli krzyżacką warownię, grabiąc ją i niszcząc. Rada Miejska Torunia wydała polecenie rozbiórki murów zamkowych. Ocalały jedynie gdanisko oraz fragmenty murów.

W XX wieku zapomnianym zamkiem zainteresowali się archeolodzy i konserwatorzy. Podczas prac archeologiczno-konserwatorskich odsłonięto zachowane fragmenty murów i piwnic, w których urządzono sale wystawowe.

Fot. tyt.: Dawid Galus [CC BY-SA 3.0 pl], via Wikimedia Commons