Namysłów

Przez blisko 100 lat swej historii zamek w Namysłowie należał do zakonu joannitów, będąc siedzibą ich komandorii.

Namysłów
Brama zamku w Namysłowie od strony dziedzińca. Fot. ZeroJeden [CC BY-SA 3.0 pl], via Wikimedia Commons
Położony w zachodniej części Namysłowa zamek został wzniesiony około 1360 roku z polecenia króla Czech Karola IV Luksemburskiego. Wzniesiono go na miejscu wcześniejszego grodu książąt oleśnickich, w którym podpisano w 1348 roku podpisano traktat pokojowy między Polską a Czechami.

W 1533 roku zamek został przejęty przez Radę Miasta Wrocławia. Z jej inicjatywy rozbudowano zewnętrzny dziedziniec i dobudowano dodatkową przestrzeń mieszkalną. W XVII i XVIII stuleciu prowadzono dalsze działania remontowe, szczególnie po pożarze w 1658 roku i zniszczeniach spowodowanych przez oddziały pruskie w 1741 roku.

Zamek posiadał wielu właścicieli. Należał m.in. do zakonu joannitów, którzy nabyli go od cesarza Leopolda I w 1703 roku. W wyniku sekularyzacji Joannici przestali być właścicielami zamku w 1810 roku. Po dwudziestu latach przeszedł w ręce prywatne, a pod koniec XIX wieku stał się własnością rodziny Haselbach, do której należał miejscowy browar. Zamek do dziś należy do browaru.

Fot. tyt.: Jerzy Strzelecki [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Loading
Wyśrodkuj mapę
Ruch
Jazda rowerem
Tranzyt