Wykład w olsztyńskim zamku

W najbliższą sobotę (14. października) o godz. 17.00 w zamku w Olsztynie odbędzie się wykład zamkowy „Dzieła królewieckiego malarza  Henryka Königswiesera (ok. 1530–1583)”, wygłoszony przez p. Andrzeja Rzempołucha.

Wykład w olsztyńskim zamkuHenryk Königswieser był synem nadwornego kapelmistrza u księcia Albrechta Hohenzollerna w Królewcu. Podstawy malarstwa opanował w mieście nad Pregołą na tyle dobrze, że w 1552 r. Albrecht wysłał go na naukę do warsztatu Cranachów w Wittenberdze.

Dożywający wówczas swych dni Cranach Starszy nie sięgał już po pędzel, więc mistrzem naszego adepta został Łukasz Cranach mł. W rezultacie Königswieser doskonalił swe umiejętności pomagając mistrzowi przy słynnym Ołtarzu Weimarskim (ukończony w 1555 roku).

W 1559 roku Henryk Königswieser został nadwornym malarzem Albrechta w Królewcu, imał się różnych prac, a miarą jego talentu jest obraz epitafijny Hansa von Nymptscha (1557) ze zbiorów Muzeum Warmii i Mazur.

Źródło: Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie